شرکت های تابعه .

شرکت مانی پلاست جم در تاریخ 13/02/1390طی شماره ثبت 403408 در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و موضوع فعالیت آن تولید انواع ظروف و مصنوعات پلاستیکی در زمینه غذایی،آرایشی ،بهداشتی ،دارویی و ...می باشد.

شرکت مانی یار تجارت در تاریخ 26/05/1395 طی شماره ثبت 496867 در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسید و موضوع فعالیت آن تولید انواع ظروف بسته بندی IML،تولید انواع محصولات غذایی ،آرایشی بهداشتی ،واردات  انواع محصولات غذایی آرایشی بهداشتی می باشد.

شرکت مانی یار نو اندیش در تاریخ 18/10/95 طی شماره ثبت 5894 در زمینه واردات ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات ،واردات مواد اولیه کارخانجات واستفاده از ظرفیت خالی کارخانجات آرایشی وبهداشتی ،توزیع و پخش فعالیت دارد.

شرکت پخش سراسری نارسوز در تاریخ 10/09/1389 در زمینه پخش مویرگی و سراسری انواع محصولات غذایی سلولزی ،آرایشی ،بهداشتی وشوینده فعالیت دارد.