مدیران .

اسدالله قنبری

مشاور اقتصادی مدیریت

احمد شریفی

مسول برندینگ

مریم سلیمی

مدیر بازرگانی

یاشار کاظمی

وکیل پایه یک دادگستری

حمیدرضا سلمانیان

سرپرست امور مالی

طیبه سلیمانی

مسول دفتر مدیر عامل

مسعود مرادی

سرپرست منابع انسانی

مهرداد صفدری

سرپرست فنی مهندسی