مدیران .

اسدالله قنبری

مشاور اقتصادی مدیریت

مریم سلیمی

مدیر بازرگانی

یاشار کاظمی

وکیل پایه یک دادگستری

طیبه سلیمانی

مسول دفتر مدیر عامل

مسعود مرادی

سرپرست منابع انسانی

مهرداد صفدری

سرپرست فنی مهندسی